کد خبر: 808595 A

اختصاصی ایلنا؛

مردم عزادار شوشتر، همگام با سایر ملت های آزاده جهان، امروز همزمان با عاشورای حسینی، به برگزاری مراسم سوگواری پرداختند.

PicsArt_09-10-11.50.49

PicsArt_09-10-11.51.29

PicsArt_09-10-11.52.21

PicsArt_09-10-11.53.23

PicsArt_09-10-11.54.05

PicsArt_09-10-11.54.58

PicsArt_09-10-11.58.57

PicsArt_09-10-11.59.41

PicsArt_09-11-12.00.09

PicsArt_09-11-12.00.44

PicsArt_09-11-12.01.17

PicsArt_09-11-12.02.00

PicsArt_09-11-12.02.42

PicsArt_09-11-12.03.20

PicsArt_09-11-12.03.53

PicsArt_09-11-12.04.24

PicsArt_09-11-12.04.56

PicsArt_09-11-12.05.30

PicsArt_09-11-12.05.59

PicsArt_09-11-12.06.32

PicsArt_09-11-12.07.32

PicsArt_09-11-12.08.05

PicsArt_09-11-12.08.36

PicsArt_09-11-12.09.12

PicsArt_09-11-12.09.41

PicsArt_09-11-12.10.11

PicsArt_09-11-12.10.44

PicsArt_09-11-12.11.26

PicsArt_09-11-12.11.57

PicsArt_09-11-12.12.27

PicsArt_09-11-12.13.01

عکاس: یاسین اقبال

شوشتر روز عاشورا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر