کد خبر: 800207 A

اختصاصی ایلنا از نجف اشرف؛

شیفتگان مولای متقیان، در شب عید غدیر، با خروش لبیک یا علی (ع) در مرقد مطهر آن امام همام، با یگانه ی عالم تجدید بیعت نمودند.

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.52 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.53 PM(2)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.53 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.54 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.56 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.57 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.57 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.53.59 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.00 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.00 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.01 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.01 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.02 PM(2)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.02 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.03 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.03 PM(2)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.03 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.04 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.05 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.05 PM(2)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.05 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.06 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.06 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.06 PM(2)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.07 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.07 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.41 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.42 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.42 PM(2)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.42 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.43 PM(1)

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.43 PM

WhatsApp Image 2019-08-19 at 6.54.44 PM

عکاس: ذوالفقار شریعت

نجف اشرف عید غدیر مرقد مطهر مولای متقیان علی(ع)
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر