کد خبر: 798866 A

در بازدید از این شرکت صورت گرفت؛

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این بازدید از عملکرد واحد محیط زیست و انرژی پتروشیمی مارون قدردانی نمود.

به گزارش ایلنا از بندر امام خمینی، اشرفی در این بازدید، مسائل زیست محیطی شرکت های پتروشیمی، نحوه اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی، موضوعات مرتبط با عوارض آلایندگی، صنایع سبز را مورد بررسی قرار داد و از عملکرد واحد محیط زیست و انرژی پتروشیمی مارون قدردانی کرد.

در این بازدید، گزارش کاملى از فعالیتها و پروژه هاى زیست محیطى انجام شده در شرکت پتروشیمى مارون توسط رییس محیط زیست مجتمع ارائه گردید که بخشى از این پروژه ها عبارتند از:

  • پروژه احداث واحد تصفیه پساب با ظرفیت ٢٠٠ متر مکعب در ساعت که در ابتداى سال ٩٧ به بهره بردارى رسیده است.
  • پروژه جمع آورى و حذف ترکیبات آلى فرار متصاعد شده از سطح حوضچه هاى پساب به روش اکسیداسیون حرارتى (براى اولین بار در کشور).
  • پروژه جمع آورى گاز  فلرهاى  شرکت ملى مناطق نفت جنوب در منطقه اهواز به منظور جلوگیرى از بدسوزى فلرهاى آن منطقه که در دست اقدام است.
پتروشیمی مارون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر