کد خبر: 787999 A

اختصاصی ایلنا؛

همایش بزرگ خانوادگی او-اسپرت رشته تیرازیس(چندگانه) در مجموعه فرهنگی ورزشی مرحوم دهداری آبادان برگزار شد.

PicsArt_07-20-03.03.43

PicsArt_07-20-03.04.23

PicsArt_07-20-03.05.45

PicsArt_07-20-03.06.38

PicsArt_07-20-03.07.16

PicsArt_07-20-03.08.05

PicsArt_07-20-03.09.26

PicsArt_07-20-03.10.11

PicsArt_07-20-03.10.46

عکاس: شیما بهبهانی

آبادان همایش ورزشی او-اسپرت رشته تیرازیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر