کد خبر: 783124 A

اختصاصی ایلنا؛

زلزله در شهر گُلگیر، آسیب جدی به بافت های نوساز نزده و تنها بخشی از دیوارهای گلی و بافت فرسوده را تخریب کرده است. کلیه مسئولین استانی از ساعت اولیه پس از وقوع زلزله به منظور ارزیابی خسارات وارده در محل حاضر شدند.

PicsArt_07-08-09.59.22

PicsArt_07-08-10.00.23

 

PicsArt_07-08-10.01.01

PicsArt_07-08-10.01.58

PicsArt_07-08-10.02.34

PicsArt_07-08-10.03.04

PicsArt_07-08-10.03.38

PicsArt_07-08-10.04.25

PicsArt_07-08-10.05.27

PicsArt_07-08-10.06.18

PicsArt_07-08-10.07.20

PicsArt_07-08-10.29.54

PicsArt_07-08-10.30.31

PicsArt_07-08-10.39.49

PicsArt_07-08-10.40.43

PicsArt_07-08-10.41.16

PicsArt_07-08-10.41.46

PicsArt_07-08-10.42.31

PicsArt_07-08-10.43.20

PicsArt_07-08-10.44.10

عکاس: مریم جم

شهر گلگیرِ مسجد سلیمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر