کد خبر: 776598 A

اختصاصی ایلنا؛

فعالیت پایگاه‌های سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان آبادانی در ۳ مدرسه این شهر آغاز شد.

 

1

PicsArt_06-22-08.12.30

PicsArt_06-22-08.12.56

PicsArt_06-22-08.13.29

PicsArt_06-22-08.13.58

PicsArt_06-22-08.14.25

PicsArt_06-22-08.14.55

PicsArt_06-22-08.15.35

PicsArt_06-22-08.16.03

PicsArt_06-22-08.16.33

PicsArt_06-22-08.17.37

PicsArt_06-22-08.18.09

PicsArt_06-22-08.19.43

PicsArt_06-22-08.19.14

PicsArt_06-22-08.20.29

PicsArt_06-22-08.21.14

عکاس: محمد حسن حیاوی

آبادانی‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر