کد خبر: 770426 A

اختصاصی ایلنا؛

امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به مناسبت عید سعید فطر با شیوخ عشایر عرب آبادان و خرمشهر دیدار کرد.

PicsArt_06-06-12.38.36

PicsArt_06-06-12.39.23

PicsArt_06-06-12.40.13

PicsArt_06-06-12.40.47

PicsArt_06-06-12.41.16

PicsArt_06-06-12.42.22

PicsArt_06-06-12.42.57

PicsArt_06-06-12.42.57

PicsArt_06-06-12.43.46

PicsArt_06-06-12.44.50

PicsArt_06-06-12.46.58

PicsArt_06-06-12.47.35

PicsArt_06-06-12.48.24

PicsArt_06-06-12.49.00

PicsArt_06-06-12.49.31

PicsArt_06-06-12.50.14

PicsArt_06-06-12.50.55

PicsArt_06-06-12.51.38

PicsArt_06-06-12.52.12

PicsArt_06-06-12.52.49

عکاس: محمدحسن حیاوی

دبیر شورای عالی امنیت ملی خرمشهر و آبادان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر