کد خبر: 770414 A

از شصت سال پیش در بخش زرگان اهواز این رسم بوده است که در روز اول عید اهل زرگان گرانه در منازل شیوخ به صبحانه شلکین که یکی از صبحانه های دیرین و سنتی می باشد دعوت می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این صبحانه مقوی سرشار از ویتامین در اکثر خانه های جاسمی زرگانی در سینی های پر از روغن حیوانی، شیره خرما و نان سیاح درست شده و به معایده کنندگان تعارف می گردد.

این سنت حسنه در قسمت های کمتری از خوزستان دیده می شود، اما زرگانیها این رسوم اجدادی خود را حفظ کردند.

در روز دوم عید تمامی زرگانی های ساکن خوزستان به منازل شیوخ زرگان سر میزنند و با آنها دیدار کرده و عید فطر را به یکدیگر تبریک می گویند. مظیف اصلی زرگان که متعلق به تک تک زرگانیها است راس الهرم می باشد که شیخ امیرجاسمی زرگانی است. این مظیف از ابا و اجداد وی به ایشان رسیده است و تمامی مسائل زرگان در آن حل و فصل می شود.

بعد از دیدار با شیخ امیر، زرگانیها روانه دیگر مظیف های قدیمی و مجلل زرگان می شوند.

مضیف شیخ سلطان جاسمی زرگانی، شیخ صباح کریم پورزرگانی، شیخ مناحی کریمی پور زرگانی، شیخ جاسم و شیخ یارالله صچم که بعد از این معایده تمامی افرادی که در این روز به عید دیدنی شیوخ آمدند اینیار به صرف نهار دعوت شده و همگی برسر سفره نهار حاضر می شوند.

در این روز شیوخ زرگان پذیرای بیش از هزار نفر می باشند؛ این سنت حسنه سبب شده است تا اخوت و برادری در بین این طایفه بزرگ بیشتر و بیشتر شود که تمامی مردم این طایفه به چنین اخلاقی افتخار می کنند.

PicsArt_06-06-12.03.08

PicsArt_06-06-12.03.44

PicsArt_06-06-12.04.17

PicsArt_06-06-12.05.00

PicsArt_06-06-12.05.39

PicsArt_06-06-12.06.19

PicsArt_06-06-12.07.04

PicsArt_06-06-12.08.05

PicsArt_06-06-12.09.01

PicsArt_06-06-12.10.00

PicsArt_06-06-12.10.45

PicsArt_06-06-12.11.22

گزارش: سرحان خلف دخت فعال اجتماعی

عید سعید فطر زرگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر