کد خبر: 765297 A

توسط شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز صورت گرفت؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از رسیدگی به شکایت بانک ملت و اعاده عین ارز دریافتی از سوی یک شرکت متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، رضا سعیدی اظهار کرد: در پی شکایتی از سوی بانک ملت مبنی بر اخذ مبلغ 533.537 یورو و 55 سنت و انجام تعهدات فی مابین و عدم انجام این تعهدات از سوی شرکت متخلف این پرونده به شعبه هفتم اداره تعزیرات حکومتی اهواز ارجاع گردید.

وی گفت: عظیم زاده رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات نمایندگان شرکت و بلاوجه بودن دفاعیات، شرکت را به اعاده عین مبلغ اخذ شده محکوم و کارت بازرگانی شرکت را به مدت شش ماه تعلیق نمود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: مدیر عامل شرکت نسبت به رأی صادره اعتراض کرد که رأی مجددا در شعبه سوم تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع شد؛ رأی شعبه هفتم مجددا تایید گردید و جهت اجرا در اجرای احکام استان خوزستان می باشد.

سازمان تعزیرات حکومتی استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر