کد خبر: 753312 A

شعر جنوب؛

ذوالفقار شریعت شاعر خوزستانی قطعه شعری با محتوای سیل و خاک خوزستان سروده است‌.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این قطعه شعر بنام 《خونِ سیاه》 که در صفحه اینستاگرام این شاعر جنوبی منتشر شده به شرح زیر است:

چه کسی پشتِ سرِ خاک فرو ریخته آب

که چنین گشته گِل‌آلوده همه جای تن ات؟

بخت و اقبال تو را دست کدامین نامرد

نسخه پیچانده به تن کرده هماره کفن ات؟

خون کارون و دز و کرخه و بهمنشیر است

که رها گشته چو خونابه به روی چمن ات

گوش اگر گوش کسان باشد و فریادت این؛

«آنچه البته به‌جایی نرسد» هم، سخن ات

روزگارت همه تاریکی از این نفت سیاه

کاش بودی تو جگر پاره مامِ وطن ات

۲۰۱۹۰۴۲۰_۲۲۱۹۳۷

ذوالفقار شریعت سیل 98 شعر جنوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر