کد خبر: 743818 A

اختصاصی ایلنا؛

وضعیت شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر پس از بارندگی سیل آسای اخیر رو به شرایط مطلوب است و هم‌اکنون شرایط پایدار جوی نیز برقرار می باشد.

PicsArt_03-26-07.15.34

PicsArt_03-26-07.16.09

PicsArt_03-26-07.16.40

PicsArt_03-26-07.17.14

PicsArt_03-26-07.17.45

PicsArt_03-26-07.18.22

PicsArt_03-26-07.18.52

PicsArt_03-26-07.19.35

PicsArt_03-26-07.20.18

PicsArt_03-26-07.21.00

PicsArt_03-26-07.21.51

PicsArt_03-26-07.22.59

عکاس: محمود نواصر

سیل آبادان خرمشهر بارندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر