کد خبر: 741041 A

اختصاصی ایلنا؛

جشن نوروزی کانون ناشنوایان اروند صدای رسای آبادان برگزار شد.

PicsArt_03-17-12.12.01

PicsArt_03-17-12.13.26

PicsArt_03-17-12.13.57

PicsArt_03-17-12.15.38

PicsArt_03-17-12.17.03

PicsArt_03-17-12.18.24

PicsArt_03-17-12.19.08

PicsArt_03-17-12.19.43

PicsArt_03-17-12.20.38

PicsArt_03-17-12.21.43

PicsArt_03-17-12.22.17

PicsArt_03-17-12.22.55

PicsArt_03-17-12.24.14

عکاس: شیما بهبهانی

جشن نوروز کانون ناشنوایان اروند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر