کد خبر: 740609 A

اختصاصی ایلنا؛

نمایشگاه نقاشی «نگارین» با آثار "نگار صابری نژاد" تا ۲۶ اسفندماه در محل تالار خلیج فارس شهر خرمشهر از ساعت ۱۶ الی ۲۱ اسفندماه دایر خواهد بود.

PicsArt_03-16-09.45.18

PicsArt_03-16-09.46.13

PicsArt_03-16-09.46.56

PicsArt_03-16-09.47.50

PicsArt_03-16-09.48.33

PicsArt_03-16-09.50.11

PicsArt_03-16-09.51.23

PicsArt_03-16-09.53.22

PicsArt_03-16-09.54.51

PicsArt_03-16-09.56.02

PicsArt_03-16-09.57.22

PicsArt_03-16-09.58.02

PicsArt_03-16-09.58.37

PicsArt_03-16-09.59.29

PicsArt_03-16-10.00.42

PicsArt_03-16-10.01.38

PicsArt_03-16-10.02.37

PicsArt_03-16-10.03.42

PicsArt_03-16-10.04.23

PicsArt_03-16-10.04.53

PicsArt_03-16-10.05.39

PicsArt_03-16-10.06.17

PicsArt_03-16-10.07.03

PicsArt_03-16-10.07.38

عکاس: شیما بهبهانی

خرمشهر نمایشگاه نقاشی «نگارین»
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر