کد خبر: 740526 A

اختصاصی ایلنا؛

صبح امروز 24 اسفند ماه، همزمان با سراسر کشور با هدف پاکسازی سواحل، انجمن سفیران محیط زیست به همراه جمعی از مردم و مسئولین با اجرای طرح سین هشتم به پاکسازی خور تیمور واقع در بندر امام خمینی پرداختند.

PicsArt_03-15-07.19.12

PicsArt_03-15-07.22.38

PicsArt_03-15-07.23.49

PicsArt_03-15-07.24.31

PicsArt_03-15-07.25.16

PicsArt_03-15-07.26.09

PicsArt_03-15-07.26.39

PicsArt_03-15-07.27.21

PicsArt_03-15-07.27.53

PicsArt_03-15-07.28.26

PicsArt_03-15-07.29.00

PicsArt_03-15-07.29.44

PicsArt_03-15-07.30.24

PicsArt_03-15-07.31.14

PicsArt_03-15-07.31.48

PicsArt_03-15-07.32.46

PicsArt_03-15-07.35.11

عکاس: نجمه ابراهیمی

بندر امام خمینی سین هشتم خور تیمور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر