کد خبر: 737577 A

اختصاصی ایلنا؛

دومین جشنواره ورزشی تفریحی جزیره ورزش، پس از هفت شب به کار خود پایان داد.

PicsArt_03-08-08.54.28

PicsArt_03-08-08.55.00

PicsArt_03-08-08.55.50

PicsArt_03-08-08.56.38

PicsArt_03-08-08.57.29

PicsArt_03-08-08.58.02

PicsArt_03-08-08.58.35

PicsArt_03-08-08.59.25

PicsArt_03-08-08.59.58

PicsArt_03-08-09.00.34

PicsArt_03-08-09.01.28

PicsArt_03-08-09.01.59

PicsArt_03-08-09.02.31

PicsArt_03-08-09.03.04

PicsArt_03-08-09.03.43

PicsArt_03-08-09.04.30

PicsArt_03-08-09.05.13

PicsArt_03-08-09.06.03

PicsArt_03-08-09.06.40

PicsArt_03-08-09.07.45

PicsArt_03-08-09.08.42

PicsArt_03-08-09.09.24

PicsArt_03-08-09.10.36

PicsArt_03-08-09.11.12

PicsArt_03-08-09.12.21

PicsArt_03-08-09.13.17

PicsArt_03-08-09.14.00

PicsArt_03-08-09.14.49

PicsArt_03-08-09.15.44

PicsArt_03-08-09.18.21

PicsArt_03-08-09.19.21

PicsArt_03-08-09.20.02

PicsArt_03-08-09.21.20

عکاس: شیما بهبهانی

جشنواره جزیره ورزش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر