کد خبر: 737554 A

اختصاصی ایلنا؛

دومین جشنواره ورزشی تفریحی جزیره ورزش در منطقه آزاد اروند، پس از هفت شب به کار خود پایان داد.

PicsArt_03-08-06.47.54

PicsArt_03-08-06.48.29

PicsArt_03-08-06.49.00

PicsArt_03-08-06.49.31

PicsArt_03-08-06.50.01

PicsArt_03-08-06.50.39

PicsArt_03-08-06.51.20

PicsArt_03-08-06.51.53

PicsArt_03-08-06.52.52

PicsArt_03-08-06.55.09

PicsArt_03-08-06.56.01

PicsArt_03-08-06.56.56

PicsArt_03-08-06.58.10

PicsArt_03-08-06.58.42

PicsArt_03-08-06.59.16

PicsArt_03-08-06.59.52

PicsArt_03-08-07.00.41

PicsArt_03-08-07.01.13

1

PicsArt_03-08-07.02.16

PicsArt_03-08-07.02.59

PicsArt_03-08-07.03.51

PicsArt_03-08-07.04.41

PicsArt_03-08-07.05.23

PicsArt_03-08-07.06.02

PicsArt_03-08-07.06.45

عکاس: محمدحسن حیاوی

منطقه آزاد اروند جشنواره جزیره ورزش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر