کد خبر: 734186 A

گراوند در حاشیه سمینار مسئولیت های اجتماعی صنعت در اهواز:

مشاور رئیس سازمان اجتماعی و ناظر عالی طرح های توانمندسازی مناطق حاشیه نشین کشور، گفت: امیدواریم پس از گفت و گوها به سمت نهادینه کردنِ قانونی و درونی کردن مسئولیت اجتماعی گام برداشته و متوجه ضرورت آن باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، اردشیر گراوند در حاشیه سمینار مسئولیت های اجتماعی که امروز پنج شنبه ۹ اسفندماه در اهواز در حال برگزاری است، اظهار کرد: بحث مسئولیت اجتماعی یک موضوع توسعه یافته مربوط به افراد، کارگاه ها، سازمان ها، نهادها، صنایع، و خدماتی است که در یک کشور هستند.

وی افزود: هر انسان نسبت به جامعه و محیط زیست خود مسئولیت دارد. مسئولیت اجتماعی ما هیچ وقت در جامعه از بین نمی‌رود.

مشاور رئیس سازمان اجتماعی و ناظر عالی طرح های توانمندسازی مناطق حاشیه نشین کشور، گفت: اگر توجه کنیم که هر خدمت، تخصص یا مسئولیت اجتماعی برای سعادت انسان است؛ قاعدتا مسئولیت های اجتماعی از ما ساقط نمی شود.

گراوند بیان کرد: استخراج نفت، ساخت فولاد و یا هر اقدامی برای سعادت انسان است و اگر هر کس غیر از ما بخواهد این مسئولیت اجتماعی را انجام دهد، نمی تواند.

وی در خصوص علت کوتاهی در زمینه مسئولیت های اجتماعی، تصریح کرد: همیشه بحث های پیوست های زیست محیطی مطرح می شود و پس از آن به مسئولیت های انسان در این زمینه اشاره می شود، پس از توسعه مسئولیت های اجتماعی صنایع بزرگ در میزان موفقیت خود ارزیابی می شوند.

 گراوند خاطرنشان کرد: اکنون این موضوع به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و آسیایی تسری یافته است، اما اینکه صنایع ما به مسئولیت های اجتماعی اقدام می کنند یا نه باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مشاور رئیس سازمان اجتماعی و ناظر عالی طرح های توانمندسازی مناطق حاشیه نشین کشور در خصوص اینکه چرا انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع نهادینه نشده است، عنوان کرد: این برنامه در دو مقطع آغاز شده است، اما در دوره ای با تغییر دولت تقریبا مسکوت ماند. همچنین  بحث پیوست زیست محیطی  باید به قانون تبدیل شود و ما به انجام این وظایف ملزم شویم.

وی در خصوص تأثیر برگزاری چنین همایشی در فرهنگ سازی جامعه، گفت: باید بدانیم که  عمل نکردن به مسئولیت های اجتماعی چه عوارضی دارد و به تدریج متوجه عواقب آن خواهیم شد. امیدواریم پس از گفت و گوها به سمت نهادینه کردنِ قانونی و درونی کردن مسئولیت اجتماعی گام برداشته و متوجه ضرورت آن باشیم.

خبرنگار: مریم جم

اهواز سمینار مسئولیت های اجتماعی صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر