کد خبر: 726634 A

اختصاصی ایلنا؛

ساحل نشینان و حافظان خطه‌ی زیبای اروند با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن، حماسه‌ای دیگر خلق کردند.

PicsArt_02-11-02.07.17

PicsArt_02-11-02.07.44

PicsArt_02-11-02.08.10

PicsArt_02-11-02.08.39

 

PicsArt_02-11-02.09.04

PicsArt_02-11-02.09.28

PicsArt_02-11-02.10.20

PicsArt_02-11-02.10.56

PicsArt_02-11-02.13.20

PicsArt_02-11-02.13.48

PicsArt_02-11-02.14.34

PicsArt_02-11-02.15.09

PicsArt_02-11-02.15.36

PicsArt_02-11-02.16.02

PicsArt_02-11-02.16.50

PicsArt_02-11-02.17.18

PicsArt_02-11-02.17.53

PicsArt_02-11-02.18.25

PicsArt_02-11-02.18.54

PicsArt_02-11-02.19.21

PicsArt_02-11-02.19.48

PicsArt_02-11-02.20.47

PicsArt_02-11-02.21.14

عکاس: محمدحسن حیاوی

آبادان راهپیمایی ۲۲ بهمن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر