کد خبر: 726413 A

صبح امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) به همراه هیئتی، از پتروشیمی مارون بازدید کردند. ساتا یکی از بزرگترین نهادهای عمومی کشور است که از هلدینگ‌های بزرگ و سهام مدیریتی شرکت‌های پتروشیمی بزرگ بورسی در کشور برخوردار است.

2

1

PicsArt_02-10-09.46.10

PicsArt_02-10-09.46.47

PicsArt_02-10-09.47.54

PicsArt_02-10-09.48.38

PicsArt_02-10-09.50.13

PicsArt_02-10-09.51.38

PicsArt_02-10-09.53.20

PicsArt_02-10-10.07.20

PicsArt_02-10-10.07.56

PicsArt_02-10-10.10.35

PicsArt_02-10-10.11.05

PicsArt_02-10-10.11.38

PicsArt_02-10-10.12.46

PicsArt_02-10-10.13.19

PicsArt_02-10-10.13.51

PicsArt_02-10-10.14.29

PicsArt_02-10-10.15.00

PicsArt_02-10-10.15.30

PicsArt_02-10-10.16.03

پتروشیمی مارون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر