کد خبر: 723588 A

اختصاصی ایلنا؛

یازدهمین المپیاد ورزشی دانش آموز شهید منصور کارکوب‌زاده و 400 شهید دانش آموز آبادان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد.

PicsArt_02-03-03.51.54

PicsArt_02-03-03.51.17

PicsArt_02-03-03.38.56

PicsArt_02-03-03.39.33

PicsArt_02-03-03.40.03

PicsArt_02-03-03.40.33

PicsArt_02-03-03.41.05

PicsArt_02-03-03.41.38

PicsArt_02-03-03.42.25

PicsArt_02-03-03.44.25

PicsArt_02-03-03.45.09

PicsArt_02-03-03.46.05

PicsArt_02-03-03.46.58

PicsArt_02-03-03.47.35

PicsArt_02-03-03.48.37

PicsArt_02-03-03.49.16

PicsArt_02-03-03.49.56

PicsArt_02-03-03.52.34

PicsArt_02-03-03.53.09

PicsArt_02-03-03.53.51

PicsArt_02-03-03.54.49

PicsArt_02-03-03.55.28

PicsArt_02-03-03.55.58

PicsArt_02-03-03.56.38

PicsArt_02-03-03.57.52

PicsArt_02-03-03.58.27

PicsArt_02-03-03.59.09

PicsArt_02-03-03.59.49

PicsArt_02-03-04.00.31

عکاس: محمدحسن حیاوی

آبادان المپیاد دانش آموزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر