کد خبر: 717488 A

اختصاصی ایلنا؛

هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر سپید عربی منطقه آزاد اروند، در آبادان به کار خود پایان داد.

PicsArt_01-19-10.17.51

PicsArt_01-19-10.35.54

PicsArt_01-19-10.37.29

PicsArt_01-19-10.38.17

PicsArt_01-19-10.39.11

PicsArt_01-19-10.39.47

PicsArt_01-19-10.40.36

PicsArt_01-19-10.41.37

PicsArt_01-19-10.42.19

PicsArt_01-19-10.43.10

PicsArt_01-19-10.44.07

PicsArt_01-19-10.45.02

PicsArt_01-19-10.45.46

PicsArt_01-19-10.46.39

PicsArt_01-19-10.48.23

PicsArt_01-19-10.49.09

PicsArt_01-19-10.49.43

PicsArt_01-19-10.50.15

عکاس: محمدحسن حیاوی

منطقه آزاد اروند شعر سپید عربی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر