کد خبر: 708514 A

اختصاصی ایلنا؛

اولین همایش شناخت رشته ورزشی تیرازیس (چند گانه) صبح جمعه ۷ دی ماه، در مجموعه ورزشی شادروان دهداری آبادان برگزار شد.

PicsArt_12-28-04.03.09

PicsArt_12-28-04.03.49

PicsArt_12-28-04.06.06

PicsArt_12-28-05.35.55

PicsArt_12-28-05.36.37

PicsArt_12-28-05.37.13

PicsArt_12-28-05.38.41

PicsArt_12-28-05.39.17

PicsArt_12-28-05.39.56

PicsArt_12-28-05.40.31

PicsArt_12-28-05.41.13

PicsArt_12-28-05.42.28

PicsArt_12-28-05.43.10

PicsArt_12-28-05.43.53

PicsArt_12-28-05.44.30

PicsArt_12-28-05.45.13

PicsArt_12-28-05.45.59

PicsArt_12-28-05.47.59

PicsArt_12-28-05.48.47

عکاس: شیما بهبهانی

آبادان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر