کد خبر: 704465 A

اختصاصی ایلنا؛

«محسن میرزایی»، بازیکن تیم فوتبال امید صنعت نفت آبادان بر دوش همبازیان و مردم قدرشناس آبادان به خانه ابدی رفت.

PicsArt_12-17-07.30.09

PicsArt_12-17-07.30.46

PicsArt_12-17-07.31.41

PicsArt_12-17-07.32.13

PicsArt_12-17-07.32.54

PicsArt_12-17-07.33.34

PicsArt_12-17-07.35.26

PicsArt_12-17-07.36.07

PicsArt_12-17-07.36.52

PicsArt_12-17-07.37.30

PicsArt_12-17-07.38.34

PicsArt_12-17-07.39.29

PicsArt_12-17-07.40.26

PicsArt_12-17-07.42.04

عکاس: محمدحسن حیاوی

صنعت نفت آبادان محسن میرزایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر