کد خبر: 702540 A

بخشی مهم از برنامه مدیریت آلاینده های هوای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بودجه ای دو میلیارد ریالی کلید خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، پروژه پژوهشی مدل سازی انتشار آلاینده های هوا طی جلسه ای معرفی و اجرای آن رسما آغاز شد.

این جلسه با حضور رئیس محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رئیس محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر، رؤسای محیط زیست و پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، رؤسای محیط زیست شرکت های پتروشیمی منطقه و استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران (مجری طرح) برگزار گردید.

این پروژه یکی از گام های مهم در برنامه مدیریت آلاینده های هوای منطقه است که نتیجه آن تبیین استراتژی های کنترلی و ایجاد هوای پاک است. تهیه فهرست انتشار و به روز رسانی، مدلسازی نحوه انتشار، استقرار شبکه پایش محیطی و تدوین دستورالعملها و استراتژی های کنترلی بخش هایی از این برنامه هستند.

اجرای این طرح، که بودجه ای 2 میلیارد ریالی را طلب می کند، مقدمه ای بر استقرار ایستگاه های پایش هوای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواهد بود. مدل مورد استفاده در این پروژه، منطقه ویژه و مراکز جمعیتی پیرامون آن را نیز پوشش می‌دهد.

دستیابی به الگوی توزیع و پراکندگی آلاینده های معیار و ثانویه، سهم بندی تاثیر شرکتها در غلظت های محیطی، تعیین روابط علت و معلولی غلظت های محیطی و انتشار از منابع، تعیین نحوه تاثیر گذاری منابع بر کیفیت هوا و تاثیر منابع انتشار بر یکدیگر از دستاوردهای این پروژه است که پیش بینی می شود یکساله تکمیل گردد.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر