کد خبر: 685599 A

اختصاصی ایلنا؛

آهسته زیر لب زمزمه می‌کند: تک‌تک قدم هایم نذر قطره قطره خونت مولاجان؛ "حسین"...

PicsArt_10-27-02.59.35

PicsArt_10-27-03.00.15

PicsArt_10-27-03.01.00

PicsArt_10-27-03.01.34

PicsArt_10-27-03.02.09

PicsArt_10-27-03.02.46

PicsArt_10-27-03.04.08

PicsArt_10-27-03.04.39

PicsArt_10-27-03.05.15

PicsArt_10-27-03.06.14

PicsArt_10-27-03.06.47

PicsArt_10-27-03.07.22

PicsArt_10-27-03.08.05

 

PicsArt_10-27-03.09.56

PicsArt_10-27-03.12.42

عکاس: گودرز عباسی

کربلای معلی راهپیمایی اربعین ۹۷
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر