کد خبر: 682172 A

اندک اندک جمع یاران می رسند؛

مواکب مستقر در مرز شلمچه بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به زائران اربعین سالار شهیدان (ع) هستند.

2

3

4

PicsArt_10-19-10.58.59

PicsArt_10-19-11.00.01

PicsArt_10-19-11.00.59

PicsArt_10-19-11.13.06

PicsArt_10-19-11.13.37

PicsArt_10-19-11.14.08

PicsArt_10-19-11.14.55

PicsArt_10-19-11.15.37

PicsArt_10-19-11.16.17

PicsArt_10-19-11.17.09

PicsArt_10-19-11.17.50

PicsArt_10-19-11.18.32

PicsArt_10-19-11.19.10

PicsArt_10-19-11.19.46

PicsArt_10-19-11.21.08

PicsArt_10-19-11.22.12

PicsArt_10-19-11.23.59

PicsArt_10-19-11.24.44

PicsArt_10-19-11.25.24

عکاس: ناصر حکیمی

شلمچه پیاده روی اربعین حسینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر