کد خبر: 677607 A

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان عنوان کرد:

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم جلوگیری‌از گسترش‌سکونتگاه‌های غیررسمی، گفت: هیچ استانی مانند استان خوزستان برنامه های توسعه ای یا بهره برداری اقتصادی نداشته است که همه این عوامل موجب ایجاد سکونتگاه های غیررسمی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، محمد صادق کریمی کیا در جلسه بازآفرینی شهری اظهار کرد: خوزستان شرایط خاصی دارد و هر کدام از مناطق حاشیه نشین این استان دارای ویژگی های خاصی است.

وی با اشاره به تصویب تاسیس پنج دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در سال جاری تصریح کرد: اعتبار این دفاتر دریافت شده است و باید مناطق استقرار این دفاتر مشخص شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت: هیچ استانی مانند استان خوزستان برنامه های توسعه ای یا بهره برداری اقتصادی نداشته است که همه این عوامل موجب ایجاد سکونتگاه های غیررسمی شده است.

کریمی‌کیا با بیان اینکه دفاتر تسهیل‌گری باید موجب بهبود شرایط شوند،افزود: دیگر کار از گفتار درمانی گذشته است و شرایطی را که در کف میدان می‌بینیم نشانگر عدم رضایت مردم از مداخلات قبلی است و شاهد هستیم که شرایط زیستی اولیه برای شهروندان فراهم نیست.

وی بیان کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد شهروندان را از وظایف قانونی خود منع کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: باید از گسترش سکونتگاه های غیررسمی جلوگیری شود و برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام شود.

استانداری استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر