کد خبر: 550022 A

این جلسه با حضور نماینده فایوس، معاون پشتیبانی و روسای اداره کل پست خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در این جلسه اقدامات صورت گرفته در بخش تحول اداری و پیاده سازی نظام آراستگی 5S در اداره کل پست استان خوزستان بررسی شد.

نماینده شرکت ژیک سیستم فایوس در این نشست به تشریح نظام آراستگی و وظایف روسا و ابلاغ آن به زیرمجموعه خود در این زمینه پرداخت.

 سپس نماینده فایوس به همراه نماینده فایوس اداره کل پست خوزستان بازدیدهایی از ادارات و واحدهای مختلف این اداره کل انجام دادند.

 

اداره کل پست استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر