کد خبر: 1000803 A

اداره کل دامپزشکی استان هشدار داد:

اداره کل دامپزشکی استان خوزستان در خصوص رخداد بیماری کویی هرپس ویروس در ماهیان گرمابی(KHV) هشدار داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از سایت اداره کل دامپزشکی استان، با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات OIE، مبنی بر بروز بیماری KHV در مزارع آبزیان کشور عراق و احتمال انتقال بیماری به مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان موارد زیر از سوی تمام ذینفعان بایستی رعایت گردد.

1- جلوگیری از تردد افراد متفرقه به مزارع پرورش ماهی  بعمل آید (بویژه در مزارع صادرات محور این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری گردد).

2- از ورود هر گونه آبزیان زنده یا صید شده از مبدا کشور عراق جلوگیری بعمل آید.

3- شرکت در دوره های آموزشی ترویجی در خصوص رعایت اصول امنیتی و زیستی و آشنایی با بیماری KHV

4- تمام مزارع پرورش ماهی که در امر صادرات به کشور عراق فعال هستند موظف هستند تمام باسکت ها و خودروهای حامل آبزیان صادراتی را در محل درب ورودی شست و شو و ضد عفونی نمایند.

5- همکاری لازم با اکیپ های عملیاتی بررسی بیماریهای ابزیان اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

6- در صورت بروز تلفات سریعا به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی گردد.

7- حد الامکان از برگشت سبدهای ویژه آبزیان صادراتی از کشور عراق به مزارع پروش جلوگیری بعمل آید و درصورت برگشت بایستی در مرز ورودی مورد شستشو و ضدعفونی قرار گیرند

8- از نقل و انتقال بچه ماهیان زنده بدون مجوز دامپزشکی بین مزارع ماهی استان خوزستان جلوگیری بعمل آید.

 

دامپزشکی خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر