کد خبر: 147432 A

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی خبرداد:

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی، گفت: ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره دفترچه جدید تامین اجتماعی طی ۹ ماه امسال دراین استان صادر شده است.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی، گفت: ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره دفترچه جدید تامین اجتماعی طی ۹ ماه امسال دراین استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگارایلنا از بجنورد، سرپرست سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی، گفت: ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره دفترچه جدید تامین اجتماعی طی ۹ ماه امسال دراین استان صادر شده است.

سید احمد سیدی، اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۷۹ هزارو۲۱۳ دفترچه تعویضی و یک هزارو ۵۴۸ فقره دفترچه المثنی صادر شده است.

وی افزود: براین اساس درهمین مدت ۹۷ دفترچه جدید برای بیماران خاص توسط این سازمان صادر شده است.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی آمار بیمه شدگان استان را ۱۰۶ هزار و ۹۴۹ نفر اعلام کرد و گفت: ازاین تعداد ۲۳ هزارو۸۲۸ نفر زن و ۸۳ هزار و ۱۲۱ نفر مرد هستند.

سیدی همچنین جمعیت تحت پوشش تبعی بیمه شدگان را ۲۰۲ هزارو ۲۵۶ نفر و تبعی مستمری بگیران استان را ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر ذکر کرد.

پوشش تامین اجتماعی خراسان شمالی سازمان تامین اجتماعی استان سرپرست صدور درمانی صادر دفترچه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر