کد خبر: 120719 A

سرپرست تامین اجتماعی استان خراسان شمالی در گفتگو با ایلنا:

در حال حاضر ۳۲۸ هزار و ۲۴۱ نفر از جمعیت استان خراسان شمالی تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار است.

در حال حاضر ۳۲۸ هزار و ۲۴۱ نفر از جمعیت استان خراسان شمالی تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بجنورد، سرپرست تامین اجتماعی استان خراسان شمالی با اعلام این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بجنورد، بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی استان را ۱۰۱ هزار و ۷۷۵ نفر و خانواده تبعی را ۲۱۷ هزار و ۲۵۲ نفر ذکر کرد و گفت: براین اساس در حال حاضر ۳۲۸ هزار و ۲۴۱ نفر از مردم استان تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی استان هستند که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سید احمد سیدی خاطرنشان کرد: این در حالی است از بدو تاسیس استان(سال ۱۳۸۴) تعداد بیمه شدگان در استان خراسان شمالی ۱۲۷ درصد رشد داشته است.

وی در حال حاضر جمعیت مستمری بگیران تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی را ۹ هزارو ۱۲۴ نفر اعلام کرد و افزود: این در حالی است در سال گذشته ۸ هزار و ۸۵۰ نفر برشمرد که نشان از رشد ۴ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.

سیدی جمعیت بیمه بیکاری تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی تا پایان شهریور امسال را ۶۹۳ نفر ذکر کرد و گفت: این جمعیت در سال گذشته ۷۸۵ نفر بوده که متاسفانه با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شده است.

وی با اشاره به ضریب پوشش جمعیت و برخورداری از خدمات تامین اجتماعی در کل استان را در سرشماری سال ۹۰،۷۶ درصد جمعیت شهری و ۳۸ درصد جمعیت کل استان است.

وی در رابطه با جمعیت بیمه شدگان استان در سال جاری گفت: از جمعیت ۱۰۱ هزار و ۷۷۵ نفر جمعیت استان تعداد ۶۷ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه اجباری، ۶۹۳ نفر بیمه بیکاری و ۲۱۶ نفر نویسندگان، هنرمندان و خبرنگاران و ۴ هزار و ۳۸۹ نفر مددجویان هستند.

سیدی همچنین افزود: در سال جاری تاکنون یک هزار و ۱۷۴ نفر مشاغل آزاد، ۲ هزار و ۲۳۶ نفر اختیاری و ۹ هزار و ۷۴۳ نفر رانندگان تحت حمایت تامین اجتماعی استان خراسان شمالی هستند.

وی ادامه داد: درهمین راستا ۶ هزار و ۳ نفر قالبیافان، ۲ هزار و ۹۹۰ نفر زنان سرپرست خانوار، ۶ هزار و ۲۳۶ نفر جمعیت ساختمانی و ۲۳۰ نفر باربران و ۴۱۶ نفر خادمین و ۱۸۰ نفر سایر از جمعیت تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی استان برشمرد.

سیدی ترکیب جمعیت بیمه شدگان استان خراسان شمالی بازنشستگان و مستمری بگیران استان را در ۶ ماهه نخست امسال را ۹ هزار و ۲۱۴ نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۳۹ نفر بازنشسته، ۸۹۰ نفرکارافتاده، ۳ هزار و ۲۸۵ نفر بازمانده اعلام کرد.

وی در رابطه با کارگاه‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان خراسان شمالی گفت: تا شهریور ماه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۳۲ کارگاه فعال، ۱۱ هزار و ۱۸۸ کارگاه نیمه فعال و ۱۶ هزار و ۷۲۲ کارگاه غیر فعال است.

این درحالی است که ۵۱ هزار و ۸۴۲ کارگاه تحت پوشش استان خراسان شمالی است.

سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی تعداد بازنشستگان سخت و زیان آور را یک هزار و ۱۵۷ کارگاه نفر، بازنشستگان نوسازی صنایع ۵۵ نفر و کارگاه‌های مشمول کمک دولت را ۲ هزار و ۱۰۶ نفر و بیمه شدگان بیماری‌های خاص صندوق را ۷۰ نفر ذکر کرد.

وی اهم فعالیت‌های سال جاری سازمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی را درشش ماهه نخست امسال را شامل راه اندازی دیتاسن‌تر سازمان جهت ارائه خدمات الکترونیک به مخاطبین، تهیه سند توسعه و چشم انداز تهیه برنامه عملیاتی اداره کل و شعب استان، تهیه برنامه پلاک برای کارگاه براساس منطقه بندی، تجهیز و نصب دستگاه نوبت بندی در شعبه بجنورد و فراهم سازی و پایش تصویری کل واحد‌های اجرایی سازمان عنوان کرد.

وی همچنین آغاز عملیات احداثساختمان اداره کل استان، تاسیس شعبه دائمی شهرستان مانه و سملقان در شهر آشخانه، اعمال افزایش حقوق مستمری بگیران در سال ۹۲ و پرداخت تفاوت چهارماهه آن در تیرماه امسال را از دیگر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی استان برشمرد.

الکترونیک بیکاری پوشش تامین اجتماعی حقوق خانواده خراسان شمالی دولت رشد سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر