کد خبر: 1008121 A

استاندار خراسان شمالی:

در اولین نشست مجمع مشورتی استاندار خراسان شمالی با نمایندگان رسانه ها برقراری ارتباط بیشتر رسانه ها با سطح ملی را الزامی دانست.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد علی شجاعی با بیان اینکه اعتقاد دارم یکی از مشکلات نقش کمتر جامعه مخاطب در تصمیم سازی ها است، افزود: تشکیل مجامع مشورتی مختلف در استان با هدف بهره مندی از تضارب افکار است.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل مجمع مشورتی رسانه ای به معنای ناکارآمدی ساختارهای قبلی مانند خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد نیست، بلکه این ساختارها کافی نیستند، گفت: در مجمع مشورتی رسانه‌ای استان هیچ مدیر دولتی عضو نیست و تنها به فراخور موضوع به جلسات دعوت می شوند و پاسخگو خواهند بود.

وی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در مجمع مشورتی رسانه ای ضرورت دارد تا با ارائه راهکارهای تخصصی مشکلات بررسی و حل شود.

شجاعی خطاب به اعضای حاضر در نشست گفت: بر اساس اولویت های استان در حوزه رسانه دستور کار تعریف شود و در کمیسیون های تخصصی موضوع بررسی و در ادامه در این مجمع مطرح شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ارتباط استان با سطح ملی را کم دانست و افزود: برد خبری رسانه ها باید بیشتر و فراتر از سطح استان شود و باید بدانیم هر چه رسانه قوی تر و برد خبری اخبار بیشتر باشد تمایل مدیران به ارتباط با رسانه ها بیشتر می شود.

محمدعلی شجاعی با تاکید بر اینکه ایجاد ارتباط با سطح ملی را باید بلد باشیم، گفت: وقتی در سطح ملی نباشیم هم رسانه خود اذیت می شود هم حق مردم به خوبی تحقق نمی یابد.

شجاعی بر بررسی دلایل کم بودن ارتباطات با سطح ملی تاکید کرد و افزود:  این ارتباط باید به عنوان یک داشته به وجود بیاید و تقویت شود.

وی افزود: می دانم که باید عده ای از سطح ملی برای برگزاری کلاس های آموزشی رسانه ای به استان بیایند و همچنین جمع رسانه ای از استان به تهران اعزام شود که برای این تحقق این کار اعلام آمادگی می کنم چرا که اگر این آمد و شدها برقرار نشود اتفاق خاصی در حوزه رسانه استان نخواهد افتاد.

شجاعی با بیان اینکه مشکلات به ویژه مشکلات مالی خبرنگاران و عکاسان کم نیست، خاطر نشان کرد: برای بهبود این وضعیت باید با همفکری جمع رسانه ای استان راهکار ارائه شود.

شجاعی افزود: مجمع مشورتی رسانه ای استان نحوه ارتباط مدیران و فرمانداران با رسانه ها را بررسی کنند و گزارش دهد.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها در ادارات دولتی با مدیران کار می کنند و نباید انتظار رسانه ای از آنان داشته باشیم، گفت: می توانیم نسخه عملیاتی ارتباط بیشتر روابط عمومی ها به رسانه ها را داشته باشیم تا تمامی ظرفیت های رسانه ای در راستای توسعه استان ید واحد شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه مطالبه گری آداب خود را دارد، خطاب به رسانه های حاضر در جلسه تاکید کرد: به مردم یاد بدهیم مطالبه گری با دعوا و یقه گرفتن و ستیز فردی تفاوت دارد.

محمدعلی شجاعی تامین کیفیت و خروجی مجمع مشورتی رسانه ای استان را بر عهده اعضای آن عنوان کرد و گفت: تا وقتی که مصوبه داشته باشید همراه این مجمع هستم.

شجاعی تاکید کرد: فضای مجازی را بپذیریم و حداکثر استفاده را داشته باشیم و به یک الگو برای استفاده درست از فضای مجازی تبدیل شویم.

شجاعی در بخش پایانی سخنان خود بر همپوشانی رسانه های استان تاکید کرد و گفت: نباید با تفرقه کمبودها را تقویت کنیم.

جامعه خراسان شمالی رسانه کلاس های آموزشی مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر