نماینده خراسان شمالی در شورای عالی استان‌ها:

ایلنا: نماینده خراسان شمالی در شورای عالی استان ها گفت: کوه بابا موسی در خراسان شمالی برای عبور هواپیما تراشیده می شود.