ایلنا: استاندار خراسان شمالی با حضور در مسجد انقلاب بجنورد رأی خود را به صندوق انداخت.

پربازدیدترین