سرخط خبرها:

برای اولین بار در کشور انجام می شود؛

ایلنا: اتاق بازرگانی خراسان شمالی برای اولین بار در کشور بزودی اقدام به برگزاری نشست های تجاری و‌ جلسات B2B به صورت ویدئو…