کد خبر: 943431 A

انتظام مطرح کرد:

سرپرست اداره کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: هر ساله در فضای سبز سطح شهر در بوستان‌هایی تحت عنوان «بوستان سبز » از روش‌های کنترل غیر شیمیایی در پیشگیری و کنترل عوامل پاتوژنیک و خسارت زا استفاده می شود.

به گزارش ایلنا از مشهد، علی اکبر انتظام در این خصوص گفت: گیاهان در مراحل رشد خود در معرض حمله بسیاری عوامل زنده و غیرزنده قرار می‌گیرند که مهمترین گام در کنترل خسارت، پیش آگاهی و شناسایی به موقع فعالیت این عوامل و سپس مدیریت اجرای به موقع و موثر روش های کنترل است.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش مخاطرات زیست محیطی طی چندسال اخیر، پیاده سازی روشهای کنترل غیرشیمیایی درفضای سبز شهری جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده، افزود: باتوجه به اولویت کاهش سموم در محیط شهری هرساله با استفاده از سایر روش های کنترل جایگزین روش شیمیایی درفضای سبز است.

وی اظهار کرد: این روش‌ها شامل استفاده از ترکیباتی با پایه گیاهی و دارای خواص حشره کشی بعنوان جایگزین روش‌های پرخطر وقدیمی، کاهش جمعیت آفات با نصب تله های حشره گیر و کارت‌های چسبنده، اجرای روش‌های کنترل مکانیکی در خصوص آفاتی مانند نرم تنان، جوندگان و آفات سرشاخه خوار استفاده از ترکیبات بیولوژیک همچون BT است.

سرپرست اداره کل بهبود محیط زیست شهری ادامه داد: از سال گذشته و با هدف توسعه ومعرفی روش‌های کنترل غیرشیمیایی آفات و بیماری های فضای سبز شهرمشهد، بوستان‌های الگویی تحت عنوان "بوستان سبز" و با هدف حفظ فضای سبز بدون استفاده از سموم راه اندازی شده است.

انتظام یادآور شد: طی سالجاری نیزجمعا شش بوستان شامل بوستان پردیس، بوستان بلال، بوستان گلسار ، بوستان زکریا، بوستان جنگلی وکیل آباد و بوستان فدک، بعنوان بوستان‌های سبز انتخاب و با نظارت مستقیم کارشناسان گیاه پزشک درحال نگهداری و پیاده سازی روش‌های مدنظر جهت کنترل عوامل خسارت زا می‌باشد.

بوستان سبز به بوستان‌هایی گفته می‌شود که هیچگونه روش‌ شیمیایی برای از بین بردن آفات در آن استفاده نمی‌شود.

زیست محیطی شهرداری فضای سبز محیط زیست مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر