کد خبر: 834843 A

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد:

نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با هدف بررسی چالش های فعالان این حوزه در بخش گمرکات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمد زمانیان یزدی، در نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با اشاره به نشستی که مقرر است به زودی با حضور مدیرکل اداره نظارت بر ترانزیت و مدیرکل جرایم سازمانیافته گمرک ایران برگزار شود، اظهار کرد: این دو مجموعه در گمرک از ادارات پُراهمیت هستند که شرکتهای حمل و نقل بینالمللی، تعاملات کاری فراوانی با آنها داشته و به تبع، با موانعی در این حوزه‌ها مواجه اند. به همین منظور مقرر است تا با هماهنگیهای‌صورت گرفته، جلسه فوقالعادهای با مسئولان این ادارات برگزار شود و بیشترین بهرهبرداری را از حضور این مقامات داشته باشیم.

وی بر ضرورت همگرایی فعالان حوزه حمل و نقل برای مطالبه گری در این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: در شرایط موجود، فعالان اقتصادی دغدغه های متعددی دارند که از مسیر مطالبه‌گری منطقی و پیگیرانه می توان آن ها را به ثمر رساند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در واکنش به انتقادات برخی از اعضای کمیسیون حمل و نقل مبنی بر بازرسیهای بیمورد از کانتینرهای حاوی کالای خارجی گفت: قانون در مورد عبور کالای خارجی به صراحت بر داشتن ظن قوی قاچاق برای بازرسی کانتینرهای ترانزیتی تاکید دارد. باید بتوانیم با مسئولان گمرک به این نتیجه برسیم که همه کانتینرهای وارد شده مشمول این ارزیابیها نمی شود.

راه‌آهن وظیفه ذاتی خود برای تامین واگن‌های صادراتی را فراموش کرده است

همچنین کاظم شیردل، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تشریح اقدامات کمیتههای زیر مجموعه کمیسیون حمل و نقل اتاق استان گفت: در جلسات کمیته ریلی یکی از مشکلاتی که طی 20 سال اخیر با راهآهن داشتهایم، مطرح شد. برنامهریزی ما در این جلسات بر دو محور بررسی امور روزمره و پیگیری بحث خصوصیسازی در بلند مدت تکیه داشت.

وی با اشاره به به کمبود واگن های صادراتی و چالش کهنه صادرکنندگان در این حوزه بیان کرد: اینکه راهآهن اعلام کرده بخش خصوصی واگن وارد کند، مسئله‌ای زمانبر است و باید یک شرکت بخش خصوصی در استان در این زمینه ایجاد شود تا بتواند این مهم را پیگیری کرده و به ثمر برساند، اما در این میان، راهآهن وظیفه ذاتی خود برای تامین واگن صادراتی را فراموش کرده و این مسئله را به برخی شرکتها واگذار کرده است تا با ارائه ضمانتنامههایی واگن وارد کنند.

وی ادامه داد: آن سوی مرز، عدهای واسطه در ترکمنستان، به ازای هر واگن که پیشتر به صورت رایگان وارد کشور ما میشد، 200 تا 300 دلار اخذ میکنند، تقاضای ما از مجموعه راهآهن این است که رأساً برای واردات واگن اقدام کند. پیش تر هزینه هر واگن از این طریق 100 هزار تومان تحت عنوان هزینه امدادی بود اما در حال حاضر قیمت هر واگن به بیش از 250 دلار رسیده و زمانی که تقاضای بار زیادتر است، بیشتر هم میشود.

شیردل تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که تا زمانی که راهآهن کشورهای همجوار خصوصی نشده، راهآهن کشور ما نیز از این ظرفیت استفاده کرده و واگنها را به صورت رایگان وارد کشور کند.

ترکمنستان حمل و نقل مشکلات مشهد واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر