کد خبر: 792894 A

فرهمندراد به ایلنا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور گفت: طوفان شدید طی چند روز اخیر در بخش زبرخان و مرکزی نیشابور به بسیاری از باغ ها و اراضی کشاورزی مردم این بخش خسارت وارد کرد که به دنبال این توفان شدید بیش از ۵١٠ میلیارد ریال خسارت به باغداران وارد شد.

محمد علی فرهمند راد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در نیشابور افزود: وزش باد شدید و طوفان در چند روز گذشته باعث بروز خسارت به محصولات باغی شامل گردو، سیب، آلو و گلابی در دو بخش مرکزی و زبرخان نیشابور شده است. 

وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال این رویداد طبیعی ٧٠٠ هکتار از باغ های کشاورزان در بخش مرکزی بین ٣٠ تا ۴٠ درصد و ١۵٠٠ هکتار از باغ های کشاورزان در بخش زبرخان بین ۴٠ تا ۶٠ درصد خسارت دید. 

فرهمند راد با توجه به اینکه هنوز فصل برداشت این محصولات فرا نرسیده است، یادآور شد: طوفان بیشترین آسیب را به باغ های آلو، گردو و گلابی وارد کرده و وزش شدید طوفان باعث ریختن بسیاری از میوه ها و محصولات سر درختی شده است.

جهاد کشاورزی کشاورزی وزش باد کشاورزان خسارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر