کد خبر: 786438 A

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

رئیس اداره آتش‌نشانی بردسکن گفت: اداره آتش نشانی بردسکن به عنوان اولین اداره در استان مورد ارزیابی دفتر شهری استانداری قرار گرفت.

مجتبی صادقی به خبرنگار ایلنا در بردسکن گفت: ارزیابی ایستگاه ها، پرسنل، تجهیزات و ماشین آلات اداره آتش نشانی بردسکن به عنوان اولین اداره آتش نشانی در استان با حضور ارزیاب دفترشهری استانداری انجام گرفت.

وی عنوان کرد:با عنایت به ارسال درخواست و اعلام آمادگی ارزیابی اداره آتش‌نشانی توسط شهرداری بردسکن به عنوان اولین آتش نشانی در استان ، ارزیابی و پایش به مدت یک روز با حضور شهرداری و سایر پرسنل آتش نشانی انجام شد. 

وی افزود: ابتدا با برگزاری جلسه ای میان پرسنل 18 نفره اداره آتش نشانی بردسکن و شرح نحوه ارزیابی و پایش توسط ارزیاب و اهمیت آن ، ارزیابی پرسنل بصورت علمی تخصصی و انفرادی صورت گرفت و سپس آزمون کاربردی تخصصی کار با تجهیزات و ماشین آلات انجام شد.

رئیس اداره آتش نشانی بردسکن اظهارداشت: در مرحله بعد تست ماشین آلات و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت و در ادامه پایش سیستم های ارتباطی و اپراتوری ،ضبط مکالمات ، دفاتر ثبت اطلاعات،گزارشات و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

صادقی گفت: مرحله بعد بازید از ایستگاه شماره 2 بود و ماشین آلات این ایستگاه بود و آخرین مرحله تست آمادگی جسمانی پرسنل بود که انجام گرفت.

وی عنوان کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده اداره آتش نشانی بردسکن یکی از ایستگاه‌های موفق مورد ارزیابی قرار گرفت.

آتش نشانی شهرداری اداره ارزیابی گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر