کد خبر: 1036593 A

خاکپور خبر داد:

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طرقبه شاندیز گفت: اجرای عملیات پروژه بند سنگ ملاتی حوزه آبخیز زشک به حجم ۷۲۳ متر مکعب به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، مصطفی خاکپور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طرقبه شاندیز گفت: علاوه بر این عملیات مرمت و تکمیل سازه سنگ ملاتی و گابیونی حوضه دهبار نیز به حجم ۶۳۷ متر مکعب اجرا و تا تکمیل نهایی ادامه دارد.

وی گفت: پروژه جنگل کاری در سطحی معادل ۵۶ هکتاراجرا شده و عملیات تکمیل و واکاری صورت پذیرفته و ۱۲۰ هکتار از مرتع حوزه دهبار کپه کاری شده است.

خاکپور افزود: با توجه به شیب تند دامنه ها و کوهستانی بودن منطقه ضرورت حفظ و صیانت از مراتع و جنگلها اجتناب ناپذیر بوده که در همین راستا یگان حفاظت از اراضی ملی با گشت های شبانه روزی هر گونه تخریب، تجاوز و تملک به اراضی ملی را در سطح شهرستان رصد می کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طرقبه شاندیز گفت: ۱۷ مورد خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی را در مساحتی معادل ۵ هکتار و برای ۷۱ مورد پرونده تخلف در سطحی معادل ۲۱ هکتار تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

اجرای پروژه های یاد شده ۶۹۷ میلیون  تومان هزینه در برداشته که از محل صندوق توسعه ملی تأمین و پرداخت شده است.

جنگل رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شبانه روزی منابع طبیعی و آبخیزداری طرقبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر