کد خبر: 1016626 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

مدیر عامل موسسه خیریه بوستان شکوه مهر گفت: حدود ۱۶۰ نفر از فرزندان این موسسه به خانواده جایگزین تحویل داده شده اند که ۱۴۳ نفر از این افراد از طریق کمک ها و حمایت های موسسه ازدواج کرده و مستقل شده اند.

محمد هادی اشرافی بجستانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مشهد اظهار داشت: این موسسه در شاخه توانبخشی در ۴ واحد فعالیت دارد که شامل آسایشگاه مهر پناهندگان ضامن آهو (معلولان ذهنی شدید حمایت پذیر)۷۰نفر، آسایشگاه شهید بهشتی( معلولین ذهنی متوسط آموزش پذیر و تربیت پذیر) ۱۷۰نفر، خانه کوچک پناهگاهی شکوه مهر(بچه‌های مرزی دارای معلولیت ذهنی خفیف) ۱۷نفر و امور خانواده ها(حمایت از ۲۰۰۰خانواده دارای معلول سطح شهر در امورخانواده ها) که جدیداً به مرکز مثبت زندگی تغییر نام و فعالیت داده است.  

اشرافی افزود : موسسه خیریه بوستان شکوه مهر در شاخه حمایتی در ۵ مرکز فعالیت دارد که شامل مرکز قرنطینه (ورودی فرزندان بی سرپرست زیر۶ سال استان خراسان) با ظرفیت مدیر ۵۰نفر، بچه های سالم بی سرپرست ۲تا۶ سال در ۲ مرکز دختر و پسر هرکدام با ظرفیت ۱۵ نفر ، بچه های ۶تا۱۲ سال با ظرفیت ۲۰نفر و بچه های ۱۲تا۱۸ سال نیز با ظرفیت ۲۰نفر است. 

وی بیان کرد: یکی از سیاست‌های مهم موسسه خیریه بوستان شکوه مهر، پرورش فرزندان در خانواده است که با این هدف تا کنون حدود ۱۶۰ نفر از این فرزندان به خانواده جایگزین تحویل داده شده اند و از طریق واحد امداد بگیران هزینه های آنها توسط موسسه جهت نگهداری تامین می شود .

او ادامه داد: ۱۴۳ نفر از این عزیزان نیز از طریق کمک ها و حمایت های موسسه  ازدواج کرده و مستقل شده اند . 

ازدواج پوشش خانواده کودکان موسسه شکوه مهر بی سرپرست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر