کد خبر: 1011410 A

صادقی مطرح کرد:

مسئول آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: ۱۶ رشته قنات اصلی از مجموع ۸۹ رشته در شهرستان نیازمند مرمت و تامین اعتبار اساسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از سبزوار، مسئول آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: ۱۶ رشته قنات اصلی از مجموع ۸۹ رشته در شهرستان نیازمند مرمت و تامین اعتباراساسی است که تاکنون ۳ رشته آن تامین اعتبار شده و در حال مرمت و بازسازی است .

محمد صادقی اظهار کرد: قنات‌ها از منابع پایدار آب کشاورزی هستند که در سالهای اخیر به سبب کاهش بارندگی و تداوم پدیده خشکسالی دبی آب آنها کم شده است.

وی افزود: مردم و روستاییان به عنوان مالک اصلی این منابع ، ظرفیت مهمی در امر احیا و بروزسازی این منابع هستند که می‌توان با تعامل و مشارکت با آنها در اجرا و احیای قنوات گام برداشت.

علی اکبر قارزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز با اشاره به اینکه در شهرستان جوین بالغ بر ۸۹ رشته قنات فعال موجود است افزود: زنده ماندن قنوات از اهمیت بالایی برخوردار است و می طلبد که برای تثبیت وضعیت آنها و جلوگیری در هدررفت و یا نقصان آب مراقبت های دائمی صورت بگیرد. 

جهاد کشاورزی خاک خشکسالی دبی کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر