نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها:

ایلنا: نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها با اشاره به زمین‌های رها شده در سطح شهرها گفت: چندین بار شوراها برای…