مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

ایلنا: ۱۸ هزار و ۲۹ دانش آموز استان در حال حاضر از داشتن گوشی تلفن همراه و تبلت محرومند.