ظهر امروز ؛

ایلنا: رئیس جمهوری در ادامه سفر یک روزه به استان خراسان جنوبی ظهر جمعه - ۱۹ شهریور ماه- به بیرجند مرکز خراسان جنوبی رفت.