سرخط خبرها:

با حضور معاون رئیس جمهور انجام شد؛

ایلنا: خواسته ها و مشکلات مرکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری…