کد خبر: 1040410 A

با حکم رئیس سازمان زندان‌های کشور صورت گرفت؛

با صدور احکامی از سوی رییس سازمان زندان‌ها، مهدی جمالیان به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و محمدرضا محمدی به عنوان مدیرهسته گزینش سازمان زندان‌ها منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان زندان‌ها، مهدی جمالیان به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات منصوب شد.

در بخشی از حکم انتصاب جمالیان آمده است:

در دوران تحول قوه قضائیه و سازمان زندان ها با محوریت تبدیل زندان به"آموزشگاه نیکی ها"، تشخیص به موقع موانع و مشکلات، شناخت عوامل موثر در پیشبرد اهداف، استفاده بهینه از تمام ظرفیت های سازمانی و پایش مستمر و هوشمند" حرکت در مسیر برنامه های مصوب" از طریق ارزیابی عملکرد؛ مورد انتظار است.

همچنین در انتصاب دیگری، با صدور حکمی، محمدرضا محمدی به عنوان مدیرهسته گزینش سازمان زندان ها منصوب شد.

در حکم انتصاب محمدی که از سوی دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه صادر گردیده  آمده است:

برادر گرامی آقای محمدرضا محمدی نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و به استناد بند ب ماده ۷ قانون گزینش، به موجب این حکم به عنوان عضو و مدیر هسته گزینش سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خدای تبارک و تعالی و نصب العین قراردادن وصایای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری"مدظله العالی" و با همکاری سایر اعضای محترم هسته در اجرای قانون گزینش کشور بویژه وظایف مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مذکور موفق و موید باشید.

رئیس سازمان زندان‌های کشور مهدی حاج محمدی مهدی جمالیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر