در نشسست خبری مطرح شد؛

ایلنا: سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم دوره اخیر درخواست ریاست قوه از رهبر انقلاب برای عفو و تخفیف مجازات…

پربازدیدترین