در سالروز تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک مطرح شد؛

ایلنا: مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک گفت: خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد موجب تمایز و تعارض اجتماعی می‌شود…

پربازدیدترین