mostafa meraji ofoghi

رودخانه قفقاز یکی از بزرگترین رودخانه های جهان است که از کشور ترکیه آغاز و از کشورهای گرجستان و آذربایجان عبور میکند و سرانجام به دریای کاسپین میریزد. این روخانه زیست بوم پرندگان و حیوانات آبزی فراوانی است.

کد خبر: 1060691