کد خبر: 953030 A

تشکل‌های اقتصادی در راستای حداکثری نمودن منافع کلیه اعضا و ارتقا آن از طریق شناسایی و بررسی چالش‌های موجود و ارایه راهکارهای مرتبط به نهادهای تصمیم گیر و در نهایت پی‌گیری تا حصول نتیجه جمعی مد نظر؛ فعالیت نموده و در واقع یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه بخش خصوصی و نهادینه نمودن فرهنگ رسمی مطالبه گری به حق در حوزه های صنعتی و اقتصادی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اهمیت تشکل های اقتصادی تا جایی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اخذ نظرات بخش خصوصی جهت اتخاذ تصمیمات مختلف صنفی در حوزه های تصمیم گیری دولتی، ضروری بوده و به دستگاه های مختلف توصیه اکید شده‌است.

 در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر؛ همچون یک چتر واحد بر پیکره کلیه تشکل های عضو، پیگیری منافع جمعی و صنفی آنها با هدف ارتقای انگیزه مشارکت و افزایش تأثیرگذاری‌های اقتصادی را در دستور کار خود داشته و ارائه دهنده نظرات مشورتی نهایی تشکلها و انجمن های مختلف؛ به مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی و صنعتی کشور  است و نقشی بی‌بدیل در‌ یکپارچه‌سازی و ایجاد انسجام میان تشکل‌های اقتصادی کشور را بر عهده دارد.

اجرای صحیح این نقش با ایجاد و توسعه زیرساختهای دانش محور، با توجه به اتمسفر اقتصادی حال حاضر کشور که متاثر از تحریم ها و تاثیرات ناشی از پاندمی کرونا است، بیش از پیش مهم و تاثیر گذار است و بر یگانه راهکار نهایی برون رفت از شرایط موجود، یعنی تعامل هر چه بیشتر دولت با تشکلها و نمایندگان رسمی آنها؛ بیش از پیش تاکید می نماید.

در همین راستا، جای خالی نهادی در اتاق ایران؛ که با رویکردی از پایین به بالا و بهره مندی از پتانسیل های فراوان و دانش و خرد جمعی تشکلها؛ سبب هماهنگی مستمر و یکپارچگی هرچه بیشتر شده و بعنوان مرجعی صریح و پاسخگو برای پیگیری مطالبات، گردآوری و اعمال نظرات تشکل‌ها در رایزنی با نهادهای حاکمیتی؛ تشکل‌محوری را از رفتاری محدود به موعد انتخابات به امری مستمر و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مدیریت کشور مبدل می‌سازد؛ طی سالهای اخیر احساس می گردید.

258

بر همین اساس اعضای تشکل های مختلف با انتخاب نمایندگان هیات موسس فراکسیون تشکل های اتاق ایران و با مد نظر قرار دادن اصول حاکم بر این فراکسیون، همچون رشد مشارکت، افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری، وحدت در عین کثرت و برابری و عدم تبعیض؛ انجام فعالیتهای الزامی ساختاری مرتبط را در دستور کار خود قرار داده و با  تعامل با تشکل های مختلف و نمایندگان آنها، پیش نویس اساس نامه مرتبط  را تدوین نمودند.

در نهایت نمایندگان هیات موسس فراکسیون در راستای تاسیس فراکسیون تشکلهای اتاق ایران، تصویب اساس نامه، تعیین ترکیب اعضای ثابت و چرخشی شورای مرکزی، انتخاب رئیس هیات بازرسی، سخنگوی فراکسیون و ... نسبت به فراخوان برگزاری جلسه مجمع عمومی موسسین  فراکسیون اقدام نمودند.

لازم به ذکر است بر اساس نامه پیوست جلسه مجمع فوق در روز سه شنبه، مورخ 4 شهریور ماه سال جاری ساعت 14 در سالن اجتماعات انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران به آدرس تهران ، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر(صبای جنوبی) پلاک 86 برگزار می گردد.

 

 

انتخابات بخش خصوصی دولت رشد و توسعه مد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر