کد خبر: 818643 A

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، اخذ هر گونه فرم بخشودگی جرایم مالیاتی را ملغی اعلام کرده و آن را منجر به طویل شدن فرآیند ارایه خدمات به مودیان مالیاتی دانست.

به گزارش ایلنا و به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، اخذ هر گونه فرم بخشودگی جرایم مالیاتی را ملغی اعلام کرده و آن را منجر به طویل شدن فرآیند ارایه خدمات به مودیان مالیاتی دانست.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه تهیه فرم بخشودگی جرایم موجب تطویل در ارایه خدمات به مودیان مالیاتی شده است، به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می‌بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم، و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذیربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه‌ها و پرونده‌های مودیان اقدام نمایند.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده که مودیان مالیاتی می‌توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه بهره‌مند شوند.

گفتنی است، شرط برخورداری از بخشودگی جریام موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394 پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال است.

ایران قانون مالیات مالیاتی مودیان مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر