کد خبر: 814822 A

در پنج ماهه امسال 10هزار و 526 جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با توجه به صدور 8 هزار و 888 جواز صنعتی در مدت مشابه سال گذشته با افزایش 18.4 در این حوزه روبه رو بودیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از شاتا، در پنج ماهه امسال 10هزار و 526 جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با توجه به صدور 8 هزار و 888 جواز صنعتی در مدت مشابه سال گذشته با افزایش 18.4 در این حوزه روبه رو بودیم.

همچنین پیش بینی اشتغال جوازهای صنعتی صادر شده در پنج ماهه امسال 18 درصد افزایش و پیش بینی سرمایه مجوزهای صنعتی صادره نیز 18.6 افزایش داشته است.

بر این اساس پیش بینی میزان اشتغال جوازهای صنعتی صادر شده در پنج ماهه امسال 244 هزار و 529 نفر و این رقم در مدت مشابه سال گذشته 207 هزار و 210 نفر بوده است.

در حوزه پروانه‌های بهره برداری صنعتی نیز مجوزهای صادره افزایش 8.4 درصدی در پنج ماهه امسال داشته است بطوریکه در این مدت 2 هزار و 399 مجوز صادر شد و این رقم در مدت مشابه پارسال 2 هزار و 213 مورد بوده است.

اما در حوزه معدن صدور گواهی کشف افزایش 8.9 درصدی داشته است. به طوریکه در مدت پنج ماهه 195 فقره گواهی کشف صادر شد و این رقم در مدت مشابه پارسال 179 بوده است.

در همین راستا میزان سرمایه این گواهی های کشف در پنج ماهه امسال 321.9 میلیارد ریال بوده که با توجه به رقم 202.3 میلیارد ریالی سال گذشته، افزایش 59.1 درصدی داشت.

در حوزه تجارت الکترونیک، صدور گواهی های امضای الکترونیکی که از اولویت های کاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت نیز هست در پنج ماهه امسال افزایش51.4 داشته است.

در این مدت 63 هزار و 133 فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شد و این رقم در مدت مشابه پارسال 41 هزار و 686 فقره بوده است.

همچنین در حوزه پروانه بهره برداری نرم افزار نیز با افزایش 60 درصدی مواجه بودیم بطوریکه در پنج ماهه امسال 8 پروانه صادر شد و این رقم در پنج ماهه پارسال 5 فقره بوده است.

در حوزه صدور جواز خدمات فنی و مهندسی در پنج ماهه امسال 124 فقره صادر شد که با توجه به صدور 104 جواز در مدت مشابه پارسال افزایش 19.2 داشته ایم.

از سوی دیگر صدور جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی نیز افزایش 50 درصدی داشته است. در این مدت 6 جواز صادر شد و این رقم در مدت مشابه پارسال 4 مورد بوده است.

در حوزه صدور پروانه تحقیق و توسعه نیز در پنج ماهه امسال 73 فقره صادر شد که با توجه به صدور 65 فقره پروانه در مدت مشابه پارسال، افزایش12.3 درصدی داشته است.

تجارت تجارت الکترونیک معدن نرم افزار فنی و مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر