کد خبر: 810258 A

در نخستین جلسه ستاد تعمیق و توسعه ساخت داخل قطعات خودرو در ایران خودرو مطرح شد:‌

در نخستین جلسه ستاد تعمیق و توسعه ساخت داخل ایران خودرو بر اجرای فرآیند توسعه ساخت داخل و نظام های موجود، تحلیل ریسک پروژه های خودکفایی مربوط به میز یک و دو با محوریت تعمیق ساخت داخل، روش های پیشنهادی جهت تامین نقدینگی لازم برای توسعه داخلی سازی تاکید شد.

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه ستاد تعمیق ساخت داخل ایران خودرو به ریاست فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مدیران ارشد، مشاور معاونت امور صنایع وزارت صمت، مدیر گروه پژوهش‌های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزارشد.

دراین جلسه فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:‌ داخلی سازی قطعات طی دو دهه درکشور مطرح است اما به دلیل نداشتن چارچوب مشخص و نظام مند خیلی راهگشا نبوده است.

وی با تاکید بر ایجاد  فرآیند شفاف در توسعه ساخت داخل تصریح کرد: اگر فرآیند داخلی سازی قطعات را شفاف و نظام مند طراحی کنیم، محصول با کیفیت تحویل می گیریم.

مقیمی خاطر نشان ساخت:‌ باید در نظام مندسازی داخلی سازی قطعات،‌ ریسک ها و گلوگاه‌های پروژه‌های خودکفایی قطعات مرتبط با میز یک و دو صنعت  را شناسایی کنیم .

وی تاکید کرد: برای مدیریت واردات و کنترل ثبت سفارش قطعات وارداتی باید  وضعیت تولید قطعاتی که خودکفاشده و یا درحال خودکفایی است را به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دهید.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان کرد: همچنین بسته ارائه مشوق  به سازندگان جهت پیشبرد پروژه‌های خودکفایی  نیز باید از سوی ساپکو بررسی و اعلام شود.

وی یادآوری کرد: امروز یکی از چالش‌های موجود داخلی سازی قطعات که نیازمند هدف گذاری است، نبود چارچوب مشخص در تجمیع نیازها و تقاضاست. در این فرآیند داخلی سازی قطعات باید میزان داخلی سازی هر قطعه و ارزبری هر محصول، تضمین خرید از سازندگان بابت قطعه  خودکفا شده، مشخص شود.

مقیمی تاکیدکرد: باید در توسعه داخلی سازی قطعات پیشرفته خودرو ازتوان مهندسی  صنایع دفاع تا شرکت‌های دانش بنیان استفاده بهینه کنیم .

درادامه منصور منصوری مدیرعامل ساپکو گزارشی از روند داخلی سازی قطعات و امضای قرارداد با سازندگان ارائه کرد. وی اظهار کرد: درمیز اول تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت خودرو، 17 قرارداد با حجم ریالی 420 میلیارد تومان به امضا ء رسید و در میز دوم  نیز به زودی برای تولید 34 قطعه با کاهش ارزبری 44 میلیون یورویی با  16 سازنده داخلی قرارداد امضا می شود.  به عبارت دیگر ساپکو درمیز اول و دوم 43 پروژه با 33 سازنده امضا کرد ه و یا درحال امضاء‌است که حدود 2. 81 میلیون یورو(‌به لحاظ تیراژ سالیانه ) کاهش ارزبری خواهد داشت.

همچنین کیومرث فروتنی مشاور معاونت امور صنایع وزارت صمت، آغاز نهضت ساخت داخل در صنعت و تشکیل میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده عنوان کرد و  گفت: ساماندهی ثبت سفارش واردات قطعات و تجهیزات خارجی  جهت حمایت از توسعه تولید ملی ضروری است.

وی با اشاره به برخی از ابراز نگرانی‌ها از ثبت شفارش قطعات مشابه داخلی، حتی پس از داخلی سازی آنها تاکید کرد: عزم جدی وزارت صمت براین است که با ممنوعیت یا اعمال نظام تعرفه ای به رونق تولید و نهضت ساخت داخل کمک کند.

ایران خودرو تولید ملی خودرو نقدینگی یورو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر