کد خبر: 688398 A

باموفقیت انجام گرفت؛

پیرو سیاست های اقتصادی شرکت مبنی برکسب درآمد از محل فروش محصولات فرعی بخش آگلومراسیون با همکاری مدیریت های آزمایشگاه مرکزی و امورفنی و برنامه ریزی تولید و حوزه بازرگانی شرکت عملیات دانه بندی و تحویل و فروش کک دانه بندی بخش آگلومراسیون با موفقیت در شش ماهه نخست سال 1397 انجام گرفت.

به گزارش ایلنا، طاهری معاون تولید آگلومراسیون با اعلام این خبر گفت: طی شش ماهه اول سال 1397 به تفکیک میزان 57766000 کیلوگرم کک با دانه بندی 20 تا 30 میلیمتر و مقدار 7678000 کیلوگرم کک با دانه بندی 10 تا 25 میلیمتر جهت صادرات به خارج از کشور تحویل مدیریت فروش شرکت شده است هم چنین مقدار 5202000 کیلوگرم کک با دانه بندی 5 تا 15 میلیمتر ومقدار 49255000 کیلوگرم کک با دانه بندی 20 تا 30 میلیمتر و نیز مقدار 29269000 کیلوگرم کک با دانه بندی 10 تا 30 میلیمتر جهت مصارف داخل کشور تحویل مدیریت فروش شرکت گردیده است.

این تلاشگر ذوب آهن در ادامه بیان داشت : در مجموع کک دانه بندی بخش آگلومراسیون به مقدار 65444000 کیلوگرم کک دانه بندی شده برای خارج از کشور و مقدار 83726000کیلوگرم کک دانه بندی شده جهت مصرف داخل کشور دراختیار قسمت فروش قرار گرفته است وی در پایان از تلاشهای همه همکاران و قسمت های مختلف که در این امر شرکت داشته اند تشکر کرد.

درآمد ذوب آهن معاون سیاست برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر